Wykonujemy nie tylko rozbiórki budynków i przenoszenie budynków, ale również kruszenie i sortowanie gruzu i odpadów budowlanych, w tym cięcie materiału młotem wyburzeniowym. Po rozbiórkach zapewniamy kompletne kruszenie i sortowanie odpadów budowlanych bezpośrednio na placach budowy, kruszymy urobek bezpośrednio na terenie wydobycia lub wykonujemy kruszenie i sortowanie na składowisku klienta. Rozdrobnione i posortowane odpady budowlane mogą być składowane albo bezpośrednio w miejscu kruszenia i sortowania na hałdach, transportowane bezpośrednio z linii kruszenia do dalszego wykorzystania lub transportowane do składowania na wybranym składowisku. Kruszenie wykonujemy mobilnymi kruszarkami szczękowymi oraz mobilną kruszarką odbojową z mobilnym przesiewaczem gruboziarnistym.

Wynajem sprzętu budowlanego Śląsk

  • kruszarka do betonu
  • wynajem kruszarki do betonu
  • wynajem kruszarki do gruzu
  • przesiewacz bębnowy wynajem
  • przesiewacz wynajem
  • przesiewacz mobilny wynajem
  • wynajem przesiewacza bębnowego

Jedną z działalności brukowanie Śląsk jest ekologiczny recykling i utylizacja gruzu budowlanego i odpadów. Recykling materiałów budowlanych pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu i składowania odpadów, kosztach zakupu kruszyw naturalnych, pomaga zmniejszyć obciążenie zarządzanych składowisk i oszczędza zasoby naturalne. Możemy poddać recyklingowi odpady z rozbiórki budynków, dróg lub innych obiektów budowlanych. Certyfikowany materiał z recyklingu jest pełnoprawnym zamiennikiem wydobywanych materiałów naturalnych. Recykling zużytych materiałów budowlanych pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu i składowania odpadów. Zmniejsza koszty zakupu kruszyw naturalnych, pomaga zmniejszyć obciążenie zarządzanych składowisk i oszczędza zasoby naturalne. Odpady budowlane poddajemy recyklingowi za pomocą mobilnej linii do recyklingu. Odpady budowlane można poddać recyklingowi na miejscu rozbiórki lub przetransportować do recyklingu.

Mobilne kruszenie i sortowanie


Zaleca się stosowanie odpadów powstałych z podstawowych materiałów budowlanych, konstrukcji betonowych i żelbetowych, bloczków, cegieł, jeśli nie ma możliwości wykorzystania ich w całości zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, cegieł, belek żelbetowych, wykorzystanie lub usunięcie dopiero po ich przetworzeniu przez kruszenie i sortowanie na liniach recyklingu.
Wyroby budowlane, które zostały użyte w budownictwie nie stają się odpadami, jeśli zostaną usunięte z konstrukcji, a następnie ponownie użyte na placu budowy lub na innej budowie jako wyroby budowlane do pierwotnego przeznaczenia (np. oczyszczone cegły, panele, belki) – nie spełniają definicję odpadu podaną w § 3 ustawy o odpadach. w takim przypadku nie podlegają one ustawie o odpadach, a ich stosowanie regulują szczególne przepisy prawa.

Oceń tą stronę: post