Świetliki dachowe dostarczają cenne, choć zmiennego źródła oświetlenia, które zależy od lokalnego klimatu, projektu świetlików i budynku. Kiedy świetliki są odpowiednio zaprojektowane i dobrze dobrane, mogą znacznie poprawić warunki oświetleniowe, a oszczędności energii wynikające z redukcji zużycia energii elektrycznej mogą znacznie przewyższyć wpływ na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie budynku.

Obliczanie poziomów oświetlenia

Aplikacja SkyCalc, opracowana w formie arkusza kalkulacyjnego Excel, umożliwia przewidywanie poziomów oświetlenia w ciągu roku oraz zrozumienie wpływu wyborów projektowych na zużycie energii. SkyCalc korzysta z lokalnych plików pogodowych, aby obliczyć i wykreślić średnie godzinne oświetlenie dziennym w pomieszczeniu dla każdego miesiąca oraz wpływ na zużycie energii w całym budynku.

Wpływ na energię

Wpływ świetlików na zużycie energii jest złożony. Z jednej strony, świetliki dachowe mogą zredukować zużycie energii elektrycznej poprzez dostarczanie naturalnego światła do pomieszczeń. Z drugiej strony, mogą one wpływać na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie budynku, ponieważ mogą wprowadzać dodatkowe ciepło w dni słoneczne i mogą stanowić punkt utraty ciepła w dni chłodne. Świetliki mają złożony wpływ na zużycie energii. Z jednej strony, mogą one zredukować zużycie energii elektrycznej poprzez dostarczanie naturalnego światła. Z drugiej strony, mogą wpływać na zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie, wprowadzając dodatkowe ciepło w dni słoneczne i stanowiąc punkt utraty ciepła w dni chłodne.

Przykłady obliczeń

SkyCalc umożliwia obliczanie optymalnej wielkości świetlików dla różnych warunków, takich jak klimat, materiał szyby świetlika, typ budynku i harmonogram pracy, oraz system sterowania oświetleniem. Na przykład, systemy sterowania ściemnianiem i przełączaniem wykazały bardzo różne wyniki w zależności od interakcji między poziomami oświetlenia docelowego a lokalnymi warunkami klimatycznymi. SkyCalc umożliwia obliczanie optymalnej wielkości świetlików dla różnych warunków, takich jak klimat, materiał szyby świetlika, typ budynku i harmonogram pracy, oraz system sterowania oświetleniem. Na przykład, systemy sterowania ściemnianiem i przełączaniem wykazały bardzo różne wyniki w zależności od interakcji między poziomami oświetlenia docelowego a lokalnymi warunkami klimatycznymi.

Optymalizacja wielkości świetlików

SkyCalc pomaga użytkownikowi znaleźć optymalną powierzchnię świetlików dla maksymalnych oszczędności energii i kosztów. Robi to poprzez wykreślenie wykresu oszczędności energii i kosztów dla różnych stosunków powierzchni świetlika do powierzchni podłogi (SFR) od 0% do 12% dla danego projektu budynku. Najwyższy punkt na wykresach to optymalne wymiary dla maksymalnych oszczędności energii i maksymalnych oszczędności kosztów. Często te dwa punkty nie są takie same, ponieważ koszt ogrzewania jest zazwyczaj niższy niż koszt energii elektrycznej używanej do oświetlenia i chłodzenia. Dlatego maksymalne oszczędności kosztów często osiąga się przy większych powierzchniach świetlików niż dla maksymalnych oszczędności energii. Aplikacja ta tworzy wykresy oszczędności energii i kosztów dla różnych stosunków powierzchni świetlika do powierzchni podłogi (SFR) od 0% do 12% dla danego projektu budynku. Najwyższy punkt na wykresach to optymalne wymiary dla maksymalnych oszczędności energii i maksymalnych oszczędności kosztów. Często te dwa punkty nie są takie same, ponieważ koszt ogrzewania jest zazwyczaj niższy niż koszt energii elektrycznej używanej do oświetlenia i chłodzenia. Dlatego maksymalne oszczędności kosztów często osiąga się przy większych powierzchniach świetlików niż dla maksymalnych oszczędności energii.

Dane techniczne świetlików dachowych Firmy Gulajski

Karta katalogowa świetlika dachowego z poliwęglanu:

Karta katalogowa świetlika dachowego stałego z poliwęglanu:

Karta katalogowa świetlika dachowego stałego z poliwęglanu:

Karta katalogowa świetlika dachowego z poliwęglanu otwieranego elektrycznie:

Karta katalogowa świetlika dachowego otwieranego elektrycznie:

Wnioski

Świetliki dachowe mogą znacznie poprawić warunki oświetleniowe w budynkach i przyczynić się do znacznych oszczędności energii. Jednak ich wpływ na zużycie energii jest złożony i zależy od wielu czynników, takich jak klimat, projekt świetlika i budynku, a także system sterowania oświetleniem. Narzędzia takie jak SkyCalc mogą pomóc projektantom w optymalizacji projektów świetlików, przewidywaniu poziomów oświetlenia i zrozumieniu wpływu wyborów projektowych na zużycie energii. Świetliki dachowe mogą znacznie poprawić warunki oświetleniowe w budynkach i przyczynić się do znacznych oszczędności energii. Jednak ich wpływ na zużycie energii jest złożony i zależy od wielu czynników, takich jak klimat, projekt świetlika i budynku, a także system sterowania oświetleniem. Narzędzia takie jak SkyCalc mogą pomóc projektantom w optymalizacji projektów świetlików, przewidywaniu poziomów oświetlenia i zrozumieniu wpływu wyborów projektowych na zużycie energii.

Oceń tą stronę: post